AKTUALNOŚCI


Dnia 10 lutego br. miało miejsce kolejne spotkanie formacyjne stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” diecezji tarnowskiej. Miało ono charakter dnia skupienia wprowadzającego w okres Wielkiego Postu.
21 grudnia 2017 r. została zawarta umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia” i Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.
Hasło „Bóg jest dla wszystkich – dalekich i bliskich!” 6 stycznia 2018 roku rozbrzmiewało ze wszystkich stron krakowskiego rynku. Ta wspaniała nowina głoszona była z okazji Orszaku Trzech Kró...
Trwa nabór prac magisterskich i rozpraw doktorskich do Ogólnopolskiego Konkursu Akademickiego im. bpa Jana Chrapka. Jego celem jest wyłonienie oraz promowanie wartościowych rozpraw i prac podejmujących temat ...