{"@context":"https://schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":"https://developer.dzielo.pl/#website","url":"https://developer.dzielo.pl/","name":"FDNT","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"https://developer.dzielo.pl/?s={search_term_string}","query-input":"required name=search_term_string"}},{"@type":"WebPage","@id":"https://developer.dzielo.pl/stypendium/jak-zostac-stypendysta/#webpage","url":"https://developer.dzielo.pl/stypendium/jak-zostac-stypendysta/","inLanguage":"pl-PL","name":"Jak zosta\u0107 stypendyst\u0105?","isPartOf":{"@id":"https://developer.dzielo.pl/#website"},"datePublished":"2016-04-19T14:03:01+00:00","dateModified":"2018-02-18T22:19:08+00:00"}]}

JAK ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?


Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 17 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą ponad 2000 osób z 40 diecezji Polski. 
Kto może otrzymać stypendium?

Uczniowie szkoły podstawowej po I semestrze 7 klasy, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Będąc studentem nie można wnioskować o stypendium, ale można je otrzymywać, jako kontynuacja wcześniejszego uczestnictwa w programie.

Od końca czerwca każdy stypendysta ma obowiązek złożyć wniosek elektroniczny i papierowy, aby móc starać się o kontynuację stypendium. Wniosek należy wysłać do Koordynatora diecezjalnego wraz ze wszystkimi załącznikami (odnośnik) wymienionymi we wniosku.
Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane.
Studenci wysyłają wnioski bezpośrednio do biura.
Dla osób, które w poprzednim roku szkolnym/akademickim otrzymywały stypendium:
od 15 czerwca – możliwość wypełniania przez stypendystów wniosków na nowy rok szkolny/akademicki;
30 czerwca – termin wysłania wniosków do Księży Koordynatorów przez uczniów (absolwenci gimnazjum mają ten okres wydłużony do czasu otrzymania decyzji o przyjęciu do szkoły średniej);
30 lipca – termin przesłania wniosków do Księży Koordynatorów przez maturzystów;
30 lipca – termin przesłania wniosków do Biura Fundacji przez studentów.
Nowe przyznania
Kandydatów do stypendium, którzy ubiegają się o nie po raz pierwszy
przyjmujemy od listopada do końca maja.

A.)Dokumenty potwierdzające dochód rodziny:

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie osiągniętym w poprzednim roku kalendarzowym lub o jego braku – dotyczy wszystkich pełnoletnich osób w rodzinie (również pełnoletniego rodzeństwa)

– informacja na temat posiadania bądź nieposiadania gospodarstwa rolnego (przelicznik hektarów przeliczeniowych) + osoby posiadające gospodarstwo rolne dołączają informacje o dopłatach unijnych

– zasiłki i świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej (poza 500+)

– świadczenia alimentacyjne (rodziny niepełne)

B.) Dokumenty potwierdzające wyniki w nauce:

– kopia świadectwa szkolnego (uczniowie)

– zaświadczenie z dziekanatu o osiągniętej średniej (studenci)

– absolwenci szkół gimnazjalnych/maturzyści dodatkowo: zaświadczenie o dostaniu się do nowej szkoły/na studia

C.) Dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną:

– zaświadczenia ze szkoły (uczące się rodzeństwo)

– kopia aktu urodzenia (rodzeństwo w wieku przedszkolnym)

– akty zgonu/wyroki rozwodowe (rodziny niepełne)

D.) Opinie:

– katechety

– proboszcza

– wychowawcy

(dotyczy uczniów)

E.) Zaświadczenia o wolontariacie

F.) Informacje o osiągnięciach kandydata do stypendium i informacje dodatkowe

 

Przy przedłużeniu stypendium na kolejny rok bierzemy pod uwagę obecność na obozie, a także obecność na spotkaniach diecezjalnych organizowanych przez Księży Koordynatorów (w przypadku uczniów) oraz zaangażowanie w życie Wspólnot Akademickich FDNT (w przypadku studentów).

Zgodnie z regulaminem dochód brutto na jedną osobę w rodzinie, uprawniający do ubiegania się
o stypendium powinien być niższy niż 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do dochodu wliczamy:

– dochód brutto osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym przez poszczególnych członków rodziny

– kwotę dochodów z gospodarstwa rolnego

–  świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej pobrane w poprzednim roku kalendarzowym

– świadczenia alimentacyjne pobrane w poprzednim roku kalendarzowym

UWAGA – nie wliczamy do dochodu dopłat unijnych (tylko przedstawiamy informację) oraz dodatku wychowawczego tzw. „500+”.

Całość należy podzielić przez 12 miesięcy i przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Formacja i integracja

Program stypendialny obejmuje nie tylko pomoc finansową, lecz również formację. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski.

W ciągu roku szkolnego stypendyści spotykają się w gronie diecezjalnym na rekolekcjach, zimowiskach, dniach skupienia. Nad ich formacją czuwają księża koordynatorzy.

Studenci w 20 największych miastach akademickich tworzą wspólnoty akademickie.

Wolontariat 

Podopieczni Fundacji są zachęcani do angażowania się w działania o charakterze wolontariatu. Stypendyści podejmują się pomocy w domach dziecka, domach pomocy społecznej, a także przy parafiach czy we własnym środowisku, np. pomagając kolegom w nauce.