Święty Jan Paweł II, patron Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, uważał, że szczęście osiąga się przez ofiarę. To przekonanie trafnie wpisuje się w ideę wolontariatu, która jest dobrze znana każdemu uczestnikowi…

Czytaj więcej...